top of page

DOELEN

Het InALMH- voorstel is de bekroning van de algemene strategie nu we de tweede fase ingaan, die gebaseerd is op nog een tweepolig plan dat beleid en praktijken omvat.

Uit het bovenstaande overzicht van bestaand beleid op EU-niveau blijkt dat we specifiek een duidelijk beleid nodig hebben  gericht op het gebruik  van PE binnen de algemene context van geestelijke gezondheid, inclusief preventie, therapie , revalidatie en het aanpakken van stigma.

Tegelijkertijd heeft het beleid concrete instrumenten nodig om te kunnen worden geïmplementeerd; deze instrumenten zijn niets anders dan de praktijken die zijn gecreëerd om de beleidsdoelen te bereiken.

Als beleid wordt beschouwd als het algemene kader dat de daadwerkelijke toepassing van de respectieve therapeutische waarden in het gerelateerde veld begeleidt, toestaat en verbetert.  Praktijken daarentegen combineren de toegepaste wetenschap, de opgedane ervaring en de innovaties die binnen het bovengenoemde algemene kader zijn ontwikkeld.

 

Het InALMH-project richt zich op beide bovengenoemde doelen; daarom is het ten slotte ook ontwikkeld in twee pijlers:

  1. De beleidspijler heeft tot doel een corpus van geïntegreerde en bijgewerkte aanbevelingen te bieden voor EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging die uitsluitend gericht zijn op geestelijke gezondheid.

    • De Europese Unie in het algemeen is verdeeld in 5 zones (W,E,S,N en Centraal). De samenwerkende leden worden aangesteld voor het verzamelen van gegevens op basis van hun oorsprong en specialiteit.

    • Het opstellen van de aanbevelingen volgens een vastgesteld plan dat rekening houdt met beleidssectoren, geografische en demografische kenmerken, determinanten van de geestelijke gezondheid, enz.

    • Interne en openbare raadpleging alvorens het definitieve resultaat aan de Europeaan te presenteren.  Commissie voor verder gebruik volgens zijn unieke en onvervangbare institutionele autoriteit.

  2. De pijler Praktijken biedt een state-of-the-art benadering op het gebied van toegepast beleid. Het omvat zowel de gestructureerde compilatie van de bestaande praktijken als de verbetering van de ontwikkeling van nieuwe met behulp van geavanceerde technologische hulpmiddelen die een interactief platform (IT) vormen.

 

Het Interactief Platform (IP) is een digitale tool om in eerste instantie op een gestructureerde manier sport- en fysieke activiteitspraktijken en hun implementatiebewijs in GGZ-afdelingen te verzamelen. We streven dus naar een bottom-upbenadering, aangezien het respectieve materiaal ter beschikking zal staan van de Europese Commissie en haar agentschappen en diensten, samen met de openbare autoriteiten van de lidstaten, sport-, PE- en MH-professionals, MH-ziekenhuizen en -eenheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, Gebruikers van MH-diensten en gezinnen en de algemene bevolking ook.

 

Het IP wil werken als een digitale bibliotheek en ook als een onlineforum voor discussie tussen bevoegde autoriteiten, organisaties en professionals over de implementatie van gestructureerde praktijken en de ontwikkeling van nieuwe sportpraktijken, waardoor de netwerking tussen de belanghebbenden wordt versterkt.

 

Maar binnen het totaalconcept zijn niet alleen statische functies voorzien. Een innovatieve dynamische technologische toepassing, de Consultative Inventory of PE-praktijken voor MH zal worden ontwikkeld om de creatie van nieuwe sport- en lichaamsbewegingspraktijken voor geestelijke gezondheid te verbeteren.

InALMH is een project van 18 maanden dat start vanaf januari 2020 en wordt uitgevoerd door een partnerschap van 12 partners uit 8 Europese landen (België, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Italië, Denemarken en Portugal). Het project heeft in feite een vrij globale dimensie aangezien er indirect meer dan 200 belanghebbenden bij betrokken zijn, als leden van de 5 partners die overkoepelende organisaties zijn.

WEBSITE

inalmh1.png
bottom of page